Sistem pilot pentru amestecare şi emulsifiere magic PLANT

Malaxoare profesionale pentru laborator si industrie » Blender / Amestecator / Mixer pilot pentru laborator si industrie

Professional & Laboratory Mixers & Blenders » Lab & Industry Pilot Plant Mixer Blender

  Sistem Multifunctional pentru amestecare si emulsifiere
Model IKA Magic PLANT
 

Solicit oferta personalizata »

*produsele poate fi achizitionate si prin SIAP / DUAE

 

Sisteme de amestecare blender Magic PLANT

Caracteristici generale

Blendere multifunctionali adecvate pentru a amesteca partile solide in lichide utilizate pentru prepararea amestecurilor omogene solid-lichid in industria alimentara farmaceutica, cosmetica, chimica si in laboratoare
Principiul de functionare
Blenderul in principiu consta dintr-o carcasa si un rotor al pompei centrifugale care sunt montate vertical
Partea de aspiratie are o teava cu perete dublu, care tine admisia solidelor separat de cea a lichidelor, evitandu-se astfel formarea bulgarilor inainte ca materialul sa intre in carcasa.
Lichidul intra in camera de amestec la o viteza mare, creand astfel un vid la centrul rotorului, care provoaca aspiratie a solidelor.
Caderea particulelor solide poate fi reglata prin intermediul unui ventil situat in partea inferioara a sitei
Datorita formei conice a vasului de amestecare se pot procesa şi cele mai mici cantitati
Vasul conic inclinabil sau demontabil cu valva de evacuare
Mantaua vasului de reactor poate fi incalzita pana 150°C

Sistemul Magic plant poate fi configurat pentru 3 procese de amestecare:

magic PLANT Basic pentru amestecare si omogenizare

poate fi utilizat pentru o gamă largă de produse care trebuie amestecate.
În funcție de cantitatea și cerințele procesului, diferitele componente sunt adăugate la procesul de amestecare prin capacul deschis sau printr-o priză de dozare din capac. Datorită fundului conic al vasului, este posibil să se procesezee chiar și cantități mai mici.
Învelișul dublu al vasului poate fi încălzit pentru o încălzire omogena a produsului de amestecare.
Agitatorul central este singurul instrument de amestecare din vas. Diferite palete sunt utilizate în funcție de tipul de agitator.
Golirea vasului se face prin supapa inferioară de ieșire.
Cuva de amestecare poate fi înclinată sau îndepărtată complet.

magic PLANT Inline pentru amestecare, omogenizare si dispersare

echipat cu o mașină de dispersare eficientă și versatilă tip IKA magic LAB cu un sistem rotor / stator monostatic sau cu trei trepte, cu flanșă la fundul vasului. Este special adaptat cerințelor proceselor discontinue.
O dispersare / omogenizare eficientă se realizează prin recirculare peste bucla de circulație externă.
Funcții principale al maloxorul:
- Crearea turbulențelor în partea inferioară a vasului de amestecare pentru a evita sedimentarea produsului de amestecare și posibilitatea de a trata cantități foarte mici
- Recircularea produsului cu forfecare, adică pomparea cu etapa de dispersie
- Recircularea produsului cu forfecare mare, adică pomparea cu etapa de dispersie la viteză crescută

magic PLANT Powder pentru amestecare, omogenizare si uscare pulber si granule

Servește pentru amestecarea și uscarea eficientă, dar ușoară, a tuturor solidelor care curg liber, inclusiv a produselor cu densități volumice diferite și dimensiuni ale particulelor.
Amestecarea se face cu ajutorul unui agitator spiralat special, amestecând intens produsul în direcții radiale și tangențiale.
Posibilitatea de a înclina poziția cuvei pentru uscarea optimă a diferitelor solide umede cu comportament diferit la curgere liberă, precum și a densităților pentru distribuție uniformă a umidității și a temperaturii în întreaga zonă de amestecare

Date Tehnice

Volum util: 2 lit.
Temperatura maxima: 150°C
Presiune maxima admisa: 2.5 bar
Domeniu de viteza: 0 .. 2000 rpm


Solicit oferta de pret »

Pilot Mixing Blending System

Main Features

Scale process plant for batch wise mixing and emulsifying of low viscous masses up to masses just about capable of flowing. The magic PLANT can be used for a great variety of applications. It is especially suited for processing of products from the cosmetics, food and pharmaceutical industries.
The magic PLANT is characterized by the following procedural advantages:
high processable product viscosities
processing of very small quantities
better heat transfer from the heating/cooling medium to the product
adjustable intensity of the mixing/dispersing effect
to be used as batch-, inline- or powder processing plant
The main advantages of the magic PLANT are its modular design, the integration of several functions with the magic LAB® or the ULTRA-TURRAX UTC T25 and the standardizing of components.

It can be delivered in the following three configurations:

magic PLANT - basic
The magic PLANT basic can be used for a wide range of products to be mixed.
The single components of the product are brought together in the mixing vessel where they are mixed with each other. Depending on quantity and requirements of the process the different components are added to the mixing process via the opened cover or via a dosing socket in the cover. Due to the conical bottom of the vessel it is possible to treat even smallest quantities.
The double jacket of the vessel can be heated for a very effective heating of the mixing product.
The centrally arranged stirrer is the only mixing tool in the vessel. Wipers are used depending on the type of stirrer.
Emptying of the vessel is done via the bottom outlet valve. Nevertheless, the vessel can also be tilted or completely removed.
magic PLANT - inline
The magic PLANT inline is equipped with an effective and versatile dispersing machine type IKA® magic LAB® with a single or three stage rotor/stator system, flanged to the bottom of the vessel. It is specially adapted to the requirements of batch plants. An effective dispersing/homogenizing is realized by recirculation over the external circulation loop.
These are the most important functions of this machine:
Creation of turbulences in the lower part of the mixing vessel to avoid sedimentation of the mixing product and the possibility of treating very small quantities Recirculation of the product with shearing, i.e. pumping with the dispersing stage
Recirculation of the product with high shear, i.e. pumping with the dispersing stage at increased speed
magic PLANT - powder
The magic PLANT powder serves for efficient but gentle mixing and drying of all free flowing solids, including products with different bulk densities and particle sizes.
Mixing is done by means of a special spiral agitator, intensively mixing the product in radial and tangential directions.
The possibility to incline the position of the vessel cares for optimum drying of various humid solids of different free flowing behaviour as well as different bulk densities at uniform humidity and temperature distribution in the whole product area.

Technical Data

Useful volume: 2 lit.
Admissible Temperature: 150°C max.
Admissible operating pressure: 2.5 bar max.
Speed range: 0 .. 2000 rpm


RFQ »

 
░ MultiLab Romania  

  • Rel.Client +4 021 3127144 / 45
  • Desfacere 0730 711101 :: 0728 930531
  • Service 0728 930535 :: 0728 930536
  • HotLine 07240 44800
aparatura_laborator_MultiLab   magazin_aparatura_laborator_online

Localizare MultiLab

 

Toate drepturile rezervate MultiLab SRL© Romania | Produse si preturi pot fi modificate fara notificare prealabila.