Analizoare de Apa

Home Contact Service
Distribuitor autorizat in Romania pentru produsele:
GFL romania
velp_romania distribuitor IKA germania
../fotolia/logo/xylem.jpg
 
ro Tratarea apei » Sisteme si echipamente pentru analiza testare si si procesarea apelor
uk Water Treatment »» Water analyzing & Processing Equipments


Echipamente specifice pentru analiza si testare apa


Analizor Halogenuri organici absorbabili AOX pentru ape reziduale » Analizor Fotometric de apa » Analizor Consumului Biochimic de Oxigen in 5 zile CBO5 » Analizor manometric Consumului Biochimic de Oxigen BOD » Analizor de mercur dizolvat in apa»
Analizor multiparametru de apa » Analizor spectrofotometric de apa» Analizor TOC Carbonului Organic Total » Clormetru de apa / Clor liber şi clor total in apa » Colorimetru / Fotocolorimetru de apa »
Conductometru de apa » Cromatograf de lichide HPLC » Debitmetru pentru apele curgatoare » Digestor de dezagregare si mineraliza proba apa/sol » Durimetru de apa / duritate de apa »
Floculatoare pentru apa / Testul Jar » Fotometru de apa » Ionometru de apa » Microscop analiza apei » Numarator colonii »
Oxigenometru Consumului Biochimic de Oxigen BOD » pH-metru de apa » Prelevator probe de apa » Reactivi analiza apa » Refractometru / Salimetru »
Sedimentatoare probelor de apa/sol » Soultii de etalonare » Spectrometru UV / VIZ» Spectrometru de fluorescenţă atomică» Statii mobile analiza apa »
Termometru de apa » Termoreactor » Consumului Chimic de Oxigen CCO / COD » Tester de miscibilitatii cu apa a noroiurilor » Trusa teste rapide de apa » Turbidimetru de apa »

Aparatura de laborator, portabile si de teren pentru testare, monitorizare, analiza si prelevare apei


aparat aox de apa
Automatic TC TIC TOC TNb Analyzers

Analizor TOC - TIC - TC
Analizor CHO / AOX apa Halogenuri organici absorbabili
Analizor pentru determinarea halogeni organicu absorbabil din ape riziduale si de procese industriale.

mai multe »»
fotometru

Photometer for systematic analytics & Spectral analysis

Fotometru de apa
Fotometre de apa pentru analize spectrale si sistematice
Fotometru realizeaza peste 90 de analize ale apei potabila; apa reziduala si ape de procese industriale

mai multe»»
aparat cbo5
BOD5 value Measurements / Respiration

Aparat CBO5
Analizor Consumului Biochimic de Oxigen CBO5
Analizor Consumului Biochimic de Oxigen in 5 zile CBO5

mai multe »»tester consum biochimic de oxigen dezolvat in apa
Dissolved Oxygen Meters

Aparat CBO
Analizor manometric Consumului Biochimic de Oxigen BOD
Aparat pentru determinarea consumului biochimic de oxigen, pe domeniul 0 - 1.000 ppm; pot fi determinate si valori mai mari, dupa dilutia probei

mai multe »»
multiparametru apa
Multi-parameter Instrument

Analizor multiparametru de apa
Aparat de masura multiparametru pentru analiza apei, monitorizează peste 21 parametri esenţiali de calitate a apei; pot efectua simultan masuratori de pH, oxigen, conductivitate si temperatura

mai multe »»
spectrometru pentru apa
Spectrophotometer for Water Analysis

Spectrofotometru de apa
Analizor sepctrofotometric de performanta pentru analiza apei; spectrofotometru AquaQuest determinarea concentratiei substantei dorite in solutie (pe baza unei reactii de culoare si a unei curbe etalon)

mai multe »»aparat toc de apa
TOC Automatic Analyzer

Analizor Carbonului Organic Total TOC
Analizor complet automat pentru analiza Carbonului Organic Total (TOC) din probe solide si lichide

mai multe »»
clorometru apa

Free Chlorine Waterproof Tester

Clorometru de apa
Analizor de clor in apa; pentru determinarea Clorului liber din apa instrument portabil si stationar (statii de tratare, piscini,..etc) pentru masurarea clorului liber si total din ape cu functie de verificare a preciziei de masurare
Domeniul de masurare: 0,00...5,00 mg/l

mai multe »»
tester de conductivitate apei
Water Conductivity Meters

Conductometru de apa
Conductometru pentru masurarea conductivitatii de apa TDS
Este un instrument portabile si de laborator pentru determinarea conductivitatii electrolitice a solutiilor apoase; masurarea conductivitatii in apa potabila rece, apa reziduala foarte poluata sau in apa de proces cu continut scazut de ioni

mai multe »»cromatograf de lichide
HPLC Ion Chromatograph

Cromatograf de apa
Cromatografe de lichide HPLC
Cromatograf lichide de inalta performanta HPLC este un analizelor de performanta pentru apa; Analiza bazată pe aria picurilor, care este independentă de efectele de deformare este mult mai precisă

mai multe »»
digestor apa
Digestion Systems

Digestor de apa
Digestor de dezagregare si mineralizare proba apa/sol
Digestorul este folosit pt. determinarea urmelor de metale grele din probe din sol, namoluri, ingrasaminte, ape reziduale, vegetatie; prin mineralizarea se determina mercurului, cadmiului, cromului, cuprului, nichelului, zincului.

mai multe »»
tester duritate apa

Water Total Hardness Tester

Durimetru de apa
Tester pentru duritatea apei
Duritatea totala reprezinta cantitatea totala de ioni de calciu si magneziu prezenti in apa, sub forma de saruri solubile (in principal sub forma de bicarbonati). Acestia, prin descompunere, duc la aparitia carbonatilor respectivi, care sunt compusi greu solubili si precipita.
Aparatul determina duritatii totale a apei, alcalinitatii si aciditatii, a calciului ,magneziului si fluorului.

mai multe »»test jar floculator
Jar Tester

Floculatoare
Floculator de apa / Testul Jar " Jar Test"
Teste de coagulare si floculare / Metoda Jar-Test
Aceasta metoda standard controleaza si compara, pentru mai multe probe, perfomantele limpezirii si sedimentarii :
a reactivilor utilizati (tip, doza, concentratie, ordinea adaugarii)
a diferitelor conditii de operare (intensitatea si durata agitarii)

mai multe »»
masurarea concentratia ioni in apa
Ion-selective measurement

Ionometre de apa
Ionometru ISE de apa
Aparat cu electrozi de ioni-selectivi pentru determinarea simplă a concentraţiei de ioni; masurarea pH/ mV/ concentratie;

mai multe »»
microscop analiza apa
Microscopes for Water Analysis

Microscoape de apa
Analizor microscopic de apa
Microscop configurat special pentru analize biologice si microbiologice, parazitologice sau analize bacteriologice ale apei brute, potabile,..etc.

mai multe »»numaroator colonii pentru apa

Numaratoare de colonii / Numarator colonii de apa

Numarator electronic de culturi bacteriene; numararea si calcularea numarului de colonii, respectiv de germeni dezvoltati într-o cutie Petri.


mai multe »»
oxigenometru apa bod
Dissolved Oxygen & BOD Meters

Oxigenometru de apa CBO
Oxigenometru BOD portabil si de laborator
Masurarea Oxigenul dizolvat; Consumul biochimc de oxigen BOD
Consumul biochimic de oxigen reprezinta cantitatea de oxigen care se consuma pentru degradarea oxidativa de catre microorganisme a substantelor organice continute intr-un litru de apa.

mai multe »»
phmetru apa
Water pH-Meters

pH metru de apa
pH-metre de apa portabile, pentru laborator si pentru procese / on-line
pentru masurarea digitala a pH-ului in laboratoare sau pe teren instrumente robuste simple si flexibile; cu recunoaşterea automata a electrozilor, cu interfata Pc pentru prelucrarea si raportarea date masurate.

mai multe »»prelevator probe apa

Water Samplers

Prelevatoare de apa
Prelevarea probelor de apa Prelevatoare probe de apa automate si manuale
Recoltarea; conservarea si transportarea probelor de apă sunt procese deosebit de importante în desfăşurarea procesului de analiză fizico-chimică, biologica; bacteriologica a apei; si pentru folosirea în staţiile de tratare a apei, în industrie şi pentru monitorizarea apei de suprafaţă în conformitate cu ISO 5667

mai multe »»
reactiv laborator apa
Reagents & Chemicals

Reactivi pentru apa
Reactivi analiza apa
Reactivi analitici, solventi si reactivi necesari pentru analiza fizico-chimice a apei potabile si pentru aparate spectrofotometrice si cromatografice configurate pentru analiza apei

mai multe »»
tester de salinitate

Salimetru de apa

Refractometru pentru masurarea salinitatii apei
sau
Salimetru pentru masurarea salinitate
refractometru portabil utilizat pentru masurare salinitate si continut de sodiu; folosit in diverse domenii de activitate; acvacultura, ferme piscicole, restaurante, spitale si masurare indicele de refracţie al apei marine.


mai multe »»sedimentator apa laborator
Rotator for processing water/soil samples

Preparator probe de apa / sol
Sedimentatoare probelor de apa / sol
Rotatoare destinate in special urmatoarele procese esentiale in aplicatii metode DIN-38-414:
sedimentarii, amestecarii si procesarii probelor de apa / sol
evaluarii solubilitatii poluantilor in aer
evaluarea miscibilitatii cu apa a noroiurilor, sedimentelor si reziduurilor solide

mai multe »»
solutii tampon
Buffer Solutions

Solutii tampon de apa
Solutii standarde - tampon de etalonare
Baza masurătorilor exacte este calibrarea corectă a electrozilor cu solutiile tampon de electroliti şi agenti de neutralizare

mai multe »»
termometru imersibil
Water Thermometrs

Termometre de apa
Termometre uz profesional

Termometre pentru laboratoare de analiza si procese industriale dedicate domeniului tratarii si analizii apelor

mai multe »»termoreactor laborator cod
Digestion Thermoreactors

Tester COD
Termoreactor pentru masurarea Consumul chimic de oxigen COD
Consumul chimic de oxigen reprezinta concentratia masica de oxigen echivalenta cu cantitatea de bicromat de potasiu (sau de permanganat de potasiu) consumata de materiile dizolvate in suspensie, in cazul in care o proba de apa este tratata cu acesti oxidanti.
Termoreactoare de dezintegrare sunt folosite pentru determinare a COD; pentru digestia umeda a probelor si pentru evaluarea elementelor metalice si nemetalice din materiale organice sau anorganice: minereuri, aliaje, mancare pentru animale, soluri, sedimente, tesuturi etc.

mai multe »»
tester miscibilitate
Sludge & pollutants solubility in water

Tester miscibilitatii apei
Tester de miscibilitatii cu apa a noroiurilor
Aparat pentru evaluarea miscibilitatii cu apa a noroiurilor, sedimentelor si reziduurilor solide


solicit oferta »»
turbidimetru de apa

Turbidimetre nefelometrice de apa

Turbiditatea apei este dată de particule foarte fine aflate în suspensie, care nu sedimentează în timp si pot constitui un suport nutritiv pentru germeni. Determinarea turbidităţii se poate face calitativ, semicantitativ şi cantitativ
Masurare nefelometrice se bazeaza pe fenomenele de absorbtie sau difuzie ce au loc la trecerea luminii printr-o solutie tulbure conform ISO 7027/DIN EN 27027; Se folosesc urmatoarele aparate: nefelometrul Duboscq, nefelometrul Pulfrich, turbidimetrul cu fascicul luminos, turbidimetrul cu doua fascicule luminoase, infrarosu sau Tungsten


mai multe»»indicatoare teste apa
Indicator & Water testing Kits

Teste rapide de apa / Kituri cu reactivii
Truse si indicatoare pentru analize rapide de apa
Teste rapide de apa pentru determinarea rapida si precisa a calitatii apei

mai multe »»
laboartor mobil
Mobile Lab

Laboratoare mobile
Statii mobile (transportabile) de monitorizare a parametrilor apei
pentru efluentii statiilor de epurare si pentru apele de suprafata, rauri, lacuri.

solicit oferta pret »»
debitmetru de apa curgatoare
Run Flow Measurement

Debitmetru de apa
Debitmetru pentru masurarea viteza apei / apele curgatoare
Domeniu de masura: 0.1 m/s la 6.1 m/s
Tija telescopica: lungime ajustabila intre 1.5 m – 4.5 m
sau 0.9 – 1.8 m

mai multe »»contor debit apa
Groundwater Flow Meters

Contor de apa
Debitmetre de canalizare
pentru contorizarea cantitatilor de apele uzate menajere, industriale si pluviale, se preteaza la montare in orice fel de canal sau in conducta subterana cu curgere gravitationala. Contorizarea debitului cumulat se face automat si este afisat de un totalizator

mai multe »»
indicator nivel apa put
Level Measurements

Aparat masurare nivelul apei

Aparat de masurat nivel apa in put
pentru masurarea nivelul apei din puț, nivelul static al putului

mai multe »»
debitmetru de chimicale
Flow Indicators

Contor debitul apei
Contor electronic
contorizarea fluidelor, apa, combustibili, chimicale, acizi, are domeniu de masurare: 5 – 90 lit/min. presiune maxima 4 bar

mai multe »»


 
fotometru de apa

Colorimetru de apa


Colorimetre ultra portabile pentru o gamă largă de parame- tri: de la A (aluminiu) la Z (zinc).
Domeniile de măsurare extinse pentru parametrii ca amoniu, CCOCr și clor, domeniul de utilizare includ apa uzată și apa potabilă


mai multe»»
spectrometre fluorescenta atomica

Spectrometru de apa

Spectrometru de fluorescenţă atomică / Analizor de mercur cu metode spectrofotometrice de fluorescenţă atomică


mai multe »»
 


pret_Analizor_apa purificator de apa
Sisteme de Ultrapurificare Apa
Detalii
»»
Oferta de pret»»
International Orders / RFQ »»
Consultatnta Tehnica »»
Asistenta Service Mentenanta Piese de schimb; pentru laboratoare de analiza apei »»
Urmareste-ne
multilab_twitter multilab_linkedin multilab_facebook


| Despre noi | Identitate | Referinte | Contact | Harta-Site | Legal | Conditii generale | Intrebari frecvente | Asistenta pe Email | Service on-line | Assistenta on-line |